Vrijblijvend een afspraak maken?

Wij zijn er wel. Met een koekje bij de koffie gaan we samen kijken welke oplossing het meest geschikt is voor uw werknemer.

afspraak maken

Interventieoplossingen voor werkgevers

De schuldenproblematiek
van uw werknemer in beeld

Om de schuldenproblematiek van uw werknemer in beeld te brengen, starten wij met een adviesgesprek. Het doel van het adviesgesprek is een globaal beeld te krijgen van de financiële situatie van uw werknemer. Ook de samenhang met andere problemen wordt globaal geïnventariseerd en wordt onderzocht of uw werknemer voldoende gemotiveerd is om het traject in te gaan. Het adviesgesprek resulteert in een adviesrapport aan de werknemer en de werkgever over het vervolgtraject.

Bij elk vervolgtraject vindt er een uitgebreide inventarisatie plaats van de financiële situatie en wordt er een plan van aanpak opgesteld. De administratie wordt met uw werknemer doorgenomen en geordend. Daarnaast worden de inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt door middel van een budgetplan.

 

De Interventiepakketten voor werkgevers

MinusPlus heeft voor werkgevers diverse Interventiepakketten om de financiële problematiek van uw werknemer op te lossen. Wij ontzorgen zowel de werkgever als de werknemer en bieden hulp bij het in evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven, met als doel de werknemer weer financiële rust te laten ervaren, zodat hij/zij zich weer kan concentreren op het werk.

MinusPlus plakt geen pleister op de wond door alleen de technische kant van het probleem aan te pakken, maar achterhaalt de oorzaak van de schuldsituatie en kijkt naar het probleem áchter het financiële probleem en zorgt voor een structurele oplossing.
Wij bieden gepaste begeleiding, afgestemd op de specifieke (financiële) situatie, met focus op de kern van het probleem, richten onze begeleiding op inzicht, bewustwording, acceptatie en waarneembare veranderingsbereidheid.

Door middel van individuele pakketten begeleiden wij werknemers gedurende één jaar. Nazorg en budgetcoaching vormen hierin vaste onderdelen. Wilt u meer informatie over onze Interventiepakketten en de kosten hiervoor, neemt u dan contact (hyperlink maken) met ons op.

Wij kunnen u een passend pakket aanbieden met behulp van een adviesrapport waarin wordt aangegeven hoe de problematiek het best kan worden bestreden. Integrale aanpak bevordert een structurele oplossing, waardoor risico’s op recidive aanmerkelijk worden verkleind. Onze pakketten worden aan de hand van de complexiteit vastgesteld.

Wij bieden de volgende individuele pakketten aan

Steuntje in de rug (Plus I)

Uw werknemer wordt ondersteund bij het oplossen van eenvoudige financiële problematiek. Het doel van deze interventie is om uw werknemer op eigen kracht een oplossing te laten vinden voor de schuldenproblematiek met een steuntje in de rug van Minus Plus.

Schulden oplossen op eigen kracht of met behulp van sociaal netwerk (Plus II)

De werknemer wordt ondersteund bij het oplossen van complexere financiële problematiek. Het doel van deze interventie is het verlenen van hulp bij schulden waarbij MinusPlus samen met uw werknemer de schulden inventariseert en probeert de schulden te regelen door middel van betalingsregelingen die uiteraard binnen het budget van uw werknemer passen.

Zeer problematische schulden (Plus III)

De werknemer wordt ondersteund bij het oplossen van problematische en complexe schuldenproblematiek. Het doel van deze interventie is het verlenen van hulp bij schulden in combinatie met een aanvraag schuldhulpverlening. De schulden worden samen met uw werknemer geïnventariseerd en de benodigde gegevens voor een aanvraag schuldenregeling worden verzameld. MinusPlus meldt de werknemer aan bij een schuldhulpverleningsinstantie en verwijst door.

Zeer problematischeschulden inclusief budgetbeheer (Plus IV)

Zie pakket Plus III, maar dan inclusief 1 jaar budgetbeheer.

Corrigeren van loonbeslagen (Plus V)

Het vaststellen van de situatie door middel van een adviesgesprek, waarna wij de benodigde stukken verzamelen. Daarna vragen wij de voorzieningen aan (bv. toeslagen), berekenen wij het vrij te laten bedrag en zijn wij het aanspreekpunt voor de deurwaarder. Dit is ook mogelijk bij bronheffing via het CAK, wanbetalersregeling en zorgverzekering.

Maatwerk (Plus VI)

Naast bovengenoemde pakketten is er tevens budgetadvies op maat mogelijk. Daarnaast bieden wij budgetcursussen aan, waarbij omgaan met geld centraal staat. Uw werknemer leert hierbij om te gaan met het beschikbare budget waardoor financiële problemen voorkomen kunnen worden. Ook behoort een inloopspreekuur voor uw werknemers tot de mogelijkheden.

Nazorg

Om te zorgen dat de financiële problemen ook daadwerkelijk worden opgelost, zal er 3 maanden na het beëindigen van het traject nog een contactmoment plaatsvinden waarin de stand van zaken wordt besproken. Indien nodig voorzien wij de werknemer nog van advies.

MinusPlus biedt de volgende groepspakketten aan

 

Cursus/workshop Financieel in balans

 
(zowel in groepsverband als online te volgen)
Deze cursus/workshop is voor werknemers die meer grip op zijn/haar budget willen hebben en/of hun rechten op voorzieningen willen nagaan. Staat uw werknemer onder beschermingsbewind, maar zou hij/zij graag zelf meer doen? MinusPlus biedt hiervoor de budgetcursus “financieel in balans” aan (2 dagdelen) voor groepen tot 12 personen, incl. materiaal, ordner en een certificaat. Een terugkomdag is optioneel.

Managementsessie/workshop

 
(zowel in groepsverband als online te volgen)
Deze cursus/workshop is voor werknemers die meer grip op zijn/haar budget willen hebben en/of hun rechten op voorzieningen willen nagaan. Staat uw werknemer onder beschermingsbewind, maar zou hij/zij graag zelf meer doen? MinusPlus biedt hiervoor de budgetcursus “financieel in balans” aan (2 dagdelen) voor groepen tot 12 personen, incl. materiaal, ordner en een certificaat. Een terugkomdag is optioneel.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze interventiepakketten of groepspakketten, vraag dan nu meer informatie of een offerte aan. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Wilt u graag een gratis adviesgesprek plannen?

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacybeleid van Minus Plus.