Deskundig, integer en betrokken

Uw werknemers financieel in balans

Onderzoek laat zien dat 62% van de werkgevers te maken heeft met personeel dat in financieel zwaar weer verkeert. Een ‘fulltime’ werknemer met een modaal inkomen die financiële problemen heeft, kost u al snel 13 duizend euro per jaar.

Wilt u ook weten hoe MinusPlus zowel werkgevers als werknemers kan helpen?

 

Herkent u de signalen bij uw werknemers?

 

Ontdek op tijd of uw medewerkers in de
schulden zitten door de signalen te herkennen.

 

Geldzorgen? Er is altijd een oplossing

 

Heb jij het gevoel dat het geld je door de vingers glipt? Wat kun je zelf doen.

 

Heeft u financiële zorgen? Wij helpen

 

Niemand vindt het leuk om te moeten erkennen dat er geldzorgen zijn.

 

Waarom kiezen voor
MinusPlus

 

Wij werken eerst curatief, daarna preventief
en laten niets aan het toeval over.

 

Geldzorgen leiden tot stress

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor schulden. Schulden maken is gemakkelijk, van schulden afkomen is een stuk moeilijker. Veel mensen dichten het ene gat met het andere en voor ze het weten zitten ze in grote problemen. Om schulden te voorkomen, is het belangrijk om te weten hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel er uitgegeven wordt. Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Zo’n overzicht maakt ook duidelijk waarop u kunt bezuinigen. Want niet alle uitgaven zijn noodzakelijk en sommige dingen kunnen goedkoper. Op de website van het Nibud vindt u veel budget- en bespaartips.

.

Wij kunnen binnen 3 werkdagen met uw werknemer om tafel zitten

Nadat u MinusPlus heeft ingeschakeld, zal er een adviesgesprek plaatsvinden bij de werknemer thuis om een globaal beeld te krijgen van de financiële situatie. Dit resulteert in een advies over het vervolgtraject.

Bij elk vervolgtraject vindt er een uitgebreide inventarisatie plaats van de financiële situatie en wordt er een plan van aanpak opgesteld. De administratie wordt met de werknemer doorgenomen en geordend. Daarnaast worden de inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt door middel van een budgetplan.

Wij werken samen met

Omdat het goed
geregeld moet zijn

 

MinusPlus is een adviesbureau met een brede expertise op het gebied van financiële begeleiding en schulddienstverlening. Wij zijn sinds 2000 actief in de schulddienstverlening en hebben bij diverse hulpverlenende instanties en gemeenten ervaring hebben opgedaan.

waarom minusplus