Voordelen

• Minder extra administratieve lasten met betrekking tot bijvoorbeeld het verwerken van loonbeslag en het verstrekken van voorschotten en/of leningen;

• daling van het ziekteverzuim ten gevolge van financiële problemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat, als gevolg van financiële problemen, werknemers gemiddeld 9 dagen per jaar verzuimen. Uitgaande van het feit dat een verzuimdag gemiddeld €200,- kost, is dit gemiddeld €1800,- per jaar;

• besparingen op het gebied van productiviteitsverlies. Het verlies aan productiviteit van uw werknemer met financiële problemen bedraagt 20 % meer dan normaal. Op jaarbasis kost dit voor een fulltimer gemiddeld €6000. (uitgaande van een brutoloon van €150,- per dag);

• stijging van de motivatie, loyaliteit en inzet van uw werknemer.

Laat gerust uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Realisatie: Nederland-Site