Adviesgesprek

Het doel van het adviesgesprek is een globaal beeld te krijgen van de financiële situatie van uw werknemer. Ook de samenhang met andere problemen wordt globaal geïnventariseerd. Tevens wordt onderzocht of uw werknemer voldoende gemotiveerd is om het traject in te gaan. Het adviesgesprek resulteert in een advies aan de werknemer en de werkgever over het vervolgtraject.

Bij elk vervolgtraject vindt er een uitgebreide inventarisatie plaats van de financiële situatie en wordt er een plan van aanpak opgesteld. De administratie wordt met uw werknemer doorgenomen en geordend. Daarnaast worden de inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt door middel van een budgetplan.

Uw werknemer wordt ondersteund bij het oplossen van eenvoudige financiële problematiek. Het doel van deze interventie is om uw werknemer op eigen kracht een oplossing te laten vinden voor de schuldenproblematiek met een steuntje in de rug van Minus Plus.

De werknemer wordt ondersteund bij het oplossen van complexere financiële problematiek. Het doel van deze interventie is het verlenen van hulp bij schulden waarbij Minus Plus samen met uw werknemer de schulden inventariseert en tracht de schulden te regelen middels betalingsregelingen die uiteraard binnen het budget van uw werknemer passen.
 

De werknemer wordt ondersteund bij het oplossen van problematische en complexe schuldenproblematiek. Het doel van deze interventie is het verlenen van hulp bij schulden in combinatie met een aanvraag schuldhulpverlening. De schulden worden samen met uw werknemer geïnventariseerd en de benodigde gegevens voor een aanvraag schuldregeling worden verzameld. Minus Plus meldt de werknemer aan bij een schuldhulpverleningsorganisatie en verwijst deze door.


Maatwerk

Naast bovengenoemde pakketten is er tevens budgetadvies op maat mogelijk. Daarnaast bieden wij budgetcursussen aan waarbij omgaan met geld centraal staat. Uw werknemer leert om te gaan met het beschikbare budget waardoor financiële problemen voorkomen kunnen worden. Ook behoort een inloopspreekuur voor uw werknemers tot de mogelijkheden.


Nazorg

Om te zorgen dat de financiële problemen ook daadwerkelijk worden opgelost, zal er 3 maanden na het beëindigen van het traject nog een contact moment plaatsvinden waarin de stand van zaken wordt besproken. Indien nodig zal de werknemer nog van advies worden voorzien.

Laat gerust uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Realisatie: Nederland-Site